Over de persoonlijke pagina van Examenblad.nl

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) informeert scholen in het Voortgezet Onderwijs over de centrale eindexamens via de website Examenblad.nl. Daarnaast versturen het CvTE, DUO en Cito vanuit Examenblad.nl mailings met officiële mededelingen aan (plaatsvervangend) examensecretarissen in het Voortgezet Onderwijs. Examensecretarissen kunnen via hun persoonlijke pagina ook andere functionarissen binnen hun instelling aanmelden voor het ontvangen van mailings.

Examensecretarissen

De examensecretaris is het primaire aanspreekpunt binnen een vestiging. Hij/zij ontvangt alle mailings die vanuit Examenblad.nl worden verstuurd en voor zijn of haar vestiging van belang zijn. Iedere vestiging moet één examensecretaris registreren.

Overige functionarissen

Examensecretarissen kunnen betrokken functionarissen van hun vestiging aanmelden voor het ontvangen van specifieke mailings vanuit Examenblad.nl. Dat kan via zijn of haar persoonlijke pagina. Op de login-pagina kan ook een nieuw wachtwoord ingesteld worden.

De examensecretaris van uw vestiging kan via zijn/haar persoonlijke pagina de volgende examenfunctionarissen aanmelden:

 • -  
  de directeur: hij of zij ontvangt mailberichten in het geval dat het noodscenario in werking treedt
 • -  
  een plaatsvervangend examensecretaris: hij of zij ontvangt, net als de examensecretaris, alle voor uw vestiging relevante mailings
 • -  
  een systeembeheerder: hij of zij ontvangt mailings die (mede) betrekking hebben op het gebruik van computers
 • -  
  pakketontvangers: functionarissen die dozen met examenpakketten in ontvangst mogen nemen als ze door de koerier worden bezorgd
 • -  
  docenten: zij ontvangen e-mails over examens waar zij bij betrokken zijn
 • -  
  Wolf-accountbeheerder: het e-mailadres van de Wolf-accountbeheerder wordt door Cito gebruikt en functioneert als gebruikersnaam voor de Wolfapplicatie. Instructies en mailings over Wolf worden vanuit Cito naar dit e-mailadres verzonden.
 • -  
  FAO-beheerder: hij of zij draagt zorg voor de registratie van de FAO-server en het onderhoud daarvan. Een vestiging heeft de keuze uit het online of offline afnemen van toetsen en examens. Voor de offline afname moet er een FAO-server worden geïnstalleerd.

Ook kan de examensecretaris collega ’ s registeren die kopiemailings moeten ontvangen. Het gaat hierbij om de volgende personen:

 • -  
  Schaduwsecretaris (vwo, havo, vmbo gl/tl en/of vmbo bb/kb): deze functionaris ontvangt een kopie van een mailing die aan de examensecretaris is verzonden.
 • -  
  Schaduwfunctionaris directie: deze functionaris ontvangt een kopie van elke mailing die aan de directeur is verzonden.

Deze personen kunnen de kopiemailings alleen lezen, zij hebben geen rechten om evt. bevestigingslinks in de mailings te gebruiken. In elke kopiemailing is herkenbaar aangegeven dat het een kopiemailing betreft.

Iedere mailing is gepersonaliseerd. Dit houdt in dat u alleen informatie krijgt die voor uw vestiging relevant is (gebaseerd op uw bestelling bij DUO/ED).

Wijzigingen doorgeven

De persoonlijke pagina (nieuwsbrief.examenblad.nl) is dé plaats waar u (persoons)gegevens kunt bekijken en beheren en waar automatisch wordt bijgehouden welke informatie u via e-mail is toegezonden.

Bij het beheer van gegevens worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • -  
  Gegevens van examensecretarissen worden beheerd door DUO/Examendiensten.
 • -  
  Examensecretarissen beheren de gegevens van overige functionarissen via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl.