Logo Examenblad.nl
Officiële mededeling  
Eindexamen 2016: Mijneindexamen.nl beschikbaar voor kandidaten
25DA08
Atlas College
SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Geachte heer, mevrouw,
 
Ook dit jaar is mijneindexamen.nl weer beschikbaar voor alle examenkandidaten. Deze site is ontwikkeld als mobiele webapp voor smartphone of tablet. Daarnaast is de website natuurlijk ook via de computer goed toegankelijk.
 
Tip: De website is geschikt voor weergave op laptops en digitale schoolborden. Mentoren kunnen de website klassikaal met leerlingen bekijken en gebruiken.
 
Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven, en na afname verschijnen de correctievoorschriften online. De website biedt daarnaast praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, de slaag-/zakregeling, algemene regels en tips. Mijneindexamen.nl is verder ook geschikt voor leerlingen die de flexibele digitale examens vmbo BB/KB doen. De site is dit jaar aangevuld met informatie over de rekentoets.
 
Dankzij de aandacht die er op scholen is besteed aan mijneindexamen.nl is deze in 2015 door meer dan 100.000 unieke bezoekers bezocht. Het CvTE stelt het op prijs als u ook dit jaar weer mijneindexamen.nl onder de aandacht van de leerlingen kunt brengen. Dit kan naast het tonen van de website in de klas bijvoorbeeld ook via de website of het digitale informatiesysteem van uw school. Bijgevoegd zijn tevens twee pdf-bestanden, deze zijn printbaar in A2-posterformaat en A5-flyerformaat. 
 
Tip: Mocht u op mijneindexamen.nl het rooster van bijvoorbeeld havo geselecteerd hebben en u wilt ook het vwo-rooster laten zien aan uw leerlingen dan kan dat als volgt. Door in het menu ‘kies je vakkenpakket’ en vervolgens het pijltje naar links aan te klikken of door in het menu te kiezen voor ‘volledig rooster vwo’, kunt u het getoonde rooster wisselen.
 
Het CvTE wenst u goede afnames.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mirjam Kapelle
Senior communicatieadviseur/woordvoerder
College voor Toetsen en Examens
 
Deze mailing is verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen.
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven.
Rodrigues-Ramos
p.rodrigues-ramos@atlascollege.nl

U kunt uw gegevens inzien via uw persoonlijke pagina van Examenblad.nl. U treft daar tevens eerder aan u verzonden berichten aan.

Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via deze site blijft u het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.