Logo Examenblad   
Officiële mededeling   
Eindexamen 2018: Mijneindexamen.nl beschikbaar voor kandidaten
15XV01
Actief College
Koninginneweg 126
3262 JD Oud-Beijerland
Geachte heer, mevrouw,
 
Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle examenkandidaten vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet. Daarnaast is de website ook via de computer goed toegankelijk.
 
Mijneindexamen.nl is vanaf dit moment beschikbaar met alle informatie voor examenjaar 2017-2018.
 
Op maat
Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven en na afname verschijnen de links naar de correctievoorschriften online. 
 
Ook biedt mijneindexamen.nl praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, syllabi, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips. Op mijneindexamen.nl is ook informatie te vinden voor leerlingen die de flexibele digitale examens vmbo bb/kb doen (met uitzondering van hun rooster, dat is aan hun school). De site bevat ook informatie over de rekentoets.
 
Tip: toon de webapp in de klas of op een ouderavond
De website is geschikt voor weergave op laptops en digitale schoolborden. De webapp kan gepresenteerd worden tijdens ouderavonden en mentoren kunnen de website klassikaal met leerlingen bekijken en gebruiken.
 
Wilt u mijneindexamen.nl ook dit jaar weer onder de aandacht van de leerlingen brengen? Dit kan door de website in de klas te tonen, maar bijvoorbeeld ook door leerlingen erop te wijzen via de website of het digitale informatiesysteem van uw school. Dankzij de aandacht die scholen besteden aan mijneindexamen.nl is deze in 2017 door meer dan 100.000 unieke bezoekers bezocht.
 
Onderaan deze mail vindt u twee pdf-bestanden, deze zijn printbaar in A5-flyerformaat en A2-posterformaat.
 
Tip: switchen van rooster en niveau
Als u op mijneindexamen.nl het rooster van bijvoorbeeld havo heeft geselecteerd en u wilt ook het vwo-rooster laten zien, dan kan dat als volgt: door in het menu te klikken op ‘kies je vakkenpakket’ en vervolgens het pijltje naar links of door in het menu te kiezen voor ‘volledig rooster vwo’, kunt u het rooster wisselen.
 
We wensen u en uw leerlingen een goede voorbereiding op de centrale examens.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mirjam Kapelle
Senior communicatieadviseur/woordvoerder
College voor Toetsen en Examens
 
Dit bericht is verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen.
 
 
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven.
Boogaard
k.boogaard@actiefcollege.nl

U kunt uw gegevens inzien via uw persoonlijke pagina van Examenblad.nl. U treft daar tevens eerder aan u verzonden berichten aan.

Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via deze site blijft u het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.