Logo Examenblad   
Officiële mededeling   
Vacatures leden vaststellingscommissies VO en constructiegroepen
14SM05
College de Brink
Kerklaan 6
1251 JT Laren NH
Geachte heer, mevrouw,
 
Docenten zijn onmisbaar bij de totstandkoming van centrale examens. Aan alle centrale examens werken dan ook docenten mee. Dit is van belang omdat deze docenten goed kunnen inschatten of een opgave geschikt is voor eindexamenleerlingen. Samen bouwen we aan goede toetsen en examens!
 
Docenten in de constructiegroepen van Cito maken de opgaven, docenten in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) keuren de opgaven goed en stellen ze vast. Jaarlijks ontstaan er vacatures binnen de constructiegroepen van Cito en de vaststellingscommissies van het CvTE. Graag brengen wij hierbij de vacatures voor volgend schooljaar van beide instellingen onder de aandacht.
 
Vaststellingscommissies College voor Toetsen en Examens
Vanaf 1 augustus 2020 heeft het CvTE weer een aantal vacatures in haar vaststellingscommissies voortgezet onderwijs. De werving van nieuwe leden voor onze vaststellingscommissies loopt niet rechtstreeks via het CvTE. Het CvTE vraagt aan de onderwijsvakbonden (AOB/CNV Onderwijs) dan wel de vakverenigingen om geschikte kandidaten voor te dragen voor de vaststellingscommissies.
 
In beginsel worden alleen leden van de vakbonden en vakverenigingen voorgedragen. Ook niet-leden, die interesse hebben in een van onze vacatures, kunnen bij de betreffende organisaties hun interesse voor de functie aangeven en vragen welke mogelijkheden er zijn om voor een voordracht in aanmerking te komen.
 
In het overzicht vacatures schooljaar 2020-2021 en op www.cvte.nl staat welke vacatures het CvTE met ingang van 1 augustus 2020 heeft. Hier vindt men ook meer informatie over wat het werken in een vaststellingscommissie inhoudt, bij welke organisatie de werving uitgezet is en welke (specifieke) eisen aan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie gesteld worden.
 
Constructiegroepen Cito
Vanaf 1 augustus 2020 heeft Cito weer een aantal vacatures in haar constructiegroepen. De werving van nieuwe leden voor deze constructiegroepen loopt via Cito zelf.
 
De wervingsperiode voor leden van de constructiegroepen loopt van 1 t/m 29 februari 2020. Vanaf 1 februari staat een overzicht met vacatures op www.cito.nl.
 
We wensen alle sollicitanten veel succes bij de sollicitatieprocedures.
 
Met hartelijke groet,
 
Pieter van der Bent
clustermanager maatschappijgerichte vakken vmbo
College voor Toetsen en Examens
 
Dit bericht is verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen en de geregistreerde docenten van alle scholen.
 
 
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven.
Sectie HBR
CDB-Sectie-HBR@gsf.nl

U kunt uw gegevens inzien via uw persoonlijke pagina van Examenblad.nl. U treft daar tevens eerder aan u verzonden berichten aan.

Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via deze site blijft u het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.