Logo Examenblad   
Officiële mededeling   
Eindexamen 2020: Geen afnames van het cspe
02KB00
Teylingen College
Locatie Kts
Leidsevaart 4
2215 RE Voorhout
Geachte heer, mevrouw,
 
Op 24 maart heeft minister Slob bekendgemaakt dat de centrale examens vo dit jaar niet doorgaan.
Dit geldt ook voor de cspe’s.
 
Examendocumenten uit de zendingen A, B en C cspe’s 2020 mogen daarom niet ingezet worden. Ook mogen er geen minitoetsen worden afgenomen in Facet.
Voor de profielvakken BWI, PIE en Groen werden voor één onderdeel van elk cspe meerdere opdrachten in Facet aangeboden. Ook die opdrachten mogen niet worden afgenomen.
 
Wat betekent dit voor de papieren examendocumenten?
De examensecretaris zorgt ervoor dat alle papieren examendocumenten (zending A, B én C) op een veilige plaats (de kluis) worden opgeslagen. Dat geldt ook voor door de school zelf vermenigvuldigde exemplaren van examendocumenten (bijvoorbeeld de Instructie voor de Examinator).
 
Wat betekent dit voor werkstukken die de docent zelf al heeft gemaakt?
Werkstukken die door docenten ter voorbereiding zijn gemaakt moeten op een veilige plaats worden opgeslagen.
 
Wat betekent dit voor de dvd’s?
Voor de dvd’s met digitale bestanden geldt hetzelfde. Ook deze worden in de kluis bewaard.
Digitale bestanden die al zijn geïnstalleerd op het ICT-netwerk van de school of op stand-alone computers dienen te worden verwijderd. Als de school bestanden op usb-sticks heeft gezet moeten deze usb-sticks eveneens in de kluis bewaard worden.
 
Wat betekent dit voor de afnames met behulp van Facet?
Omdat de afnames van de cspe’s komen te vervallen, zijn de minitoetsen niet langer beschikbaar in Facet.
Ook de onderdelen in de cspe’s BWI, PIE en Groen die met behulp van Facet zouden worden afgenomen, zijn niet langer beschikbaar in Facet.
 
Enkele scholen hadden voor minitoetsen al een of meer afnameplanningen gemaakt in Facet voor de weken vanaf 30 maart. Dat geldt ook voor het Facet-onderdeel bij BWI, PIE of Groen.
Deze afnameplanningen zijn inmiddels door DUO geblokkeerd en hebben in Facet de status 'correctie gesloten' gekregen. Daardoor kunnen deze minitoetsen/Facet-onderdelen niet meer worden gestart. De afnameplanningen blijven wel in Facet zichtbaar en kunnen niet worden verwijderd.
 
De inplanbare voorbeeldminitoetsen blijven in Facet wel beschikbaar. Voor de voorbeeldminitoetsen is het dus wel mogelijk om nieuwe afnames in Facet in te plannen.
Ook de inplanbare voorbeeldtoetsen bij het Facet-onderdeel in de cspe’s BWI, PIE en Groen blijven beschikbaar.
 
Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de helpdesk Facet op 050 599 99 25 of via e-mail: helpdeskfacet@duo.nl.
 
Hoelang moeten de examendocumenten in de kluis blijven?
Dit is nog onderwerp van bespreking tussen OCW, DUO, Cito en CvTE. Zodra duidelijkheid geboden kan worden, ontvangt de examensecretaris via dit kanaal informatie over wat er gebeurt met de papieren examendocumenten, dvd’s en eventueel usb-sticks die in de kluis zijn opgeslagen.
 
Hoe worden de eindcijfers voor het profielvak bepaald?
Evenals voor de andere vakken wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak bepaald door het schoolexamen.
Van scholen die geen schoolexamen hebben, omdat zij ervoor gekozen hebben om de examinering van het profielvak uitsluitend via het centraal examen (= cspe) te doen, stuurt de examensecretaris een e-mail naar examenloket@duo.nl. Het Examenloket stuurt de e-mail door naar de inspectie. Inspectie neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met de examensecretaris.
 
Gelden er specifieke aandachtspunten voor scholen die het cspe met derdejaars afnemen?
Op dit moment kan het cspe niet worden afgenomen. Dat geldt ook voor derdejaars leerlingen. Wat er onder de huidige omstandigheden voor deze groep derdejaars gaat gelden, is een vraag die nog onderwerp van bespreking is, onder meer op het departement. Zodra hierover meer bekend is, worden de scholen hierover via dit kanaal geïnformeerd.
 
Wij vertrouwen erop dat wij u hierdoor naar behoren hebben geïnformeerd, waarderen uw medewerking ten zeerste en wensen uw school alle succes toe bij de afronding van de schoolexamens.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Kastelein
Sectormanager vmbo
College voor Toetsen en Examens
 
Deze mailing is verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen, de systeembeheerders en de geregistreerde docenten van de scholen die de cspe’s afnemen.
 
 
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven.
Marc van Rooden
rdn@teylingen-college.nl

U kunt uw gegevens inzien via uw persoonlijke pagina van Examenblad.nl. U treft daar tevens eerder aan u verzonden berichten aan.

Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via deze site blijft u het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.