Logo Examenblad   
Officiële mededeling   
Eindexamen 2021: rooster centrale examens derde tijdvak – juli
99CV95
College voor Toetsen en Examens
t.a.v. Jan Kastelein
Muntstraat 7
3512 ET Utrecht
Geachte heer, mevrouw,
 
Het rooster voor de centrale examens in het derde tijdvak dat begin juli op de scholen zelf wordt afgenomen is gepubliceerd:
 
 
Evenals bij het rooster voor het tweede tijdvak geldt bij dit derde-tijdvak-rooster een aantal specifieke aandachtspunten en bijzonderheden:
 
 
Het rooster en de aandachtspunten en bijzonderheden zijn ook geplaatst in de Januari-aanvulling op de Septembermededeling (paragraaf 2.3).
 
Voor vragen naar aanleiding van dit rooster en/of de aandachtspunten kunt u terecht bij het Examenloket.
 
In deze bijzondere tijd wensen wij u, uw docenten en uw leerlingen een goede examenperiode toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Kastelein
programmamanager vo
College voor Toetsen en Examens
 
Jacob Raap
afdelingshoofd vo
College voor Toetsen en Examens
 
Deze mailing is verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen van alle vo-scholen.
Een kopie van deze mailing is verzonden aan alle geregistreerde schaduwsecretarissen.
 
 
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

 
Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven.
Jan Kastelein
j.kastelein@cvte.nl

U kunt uw gegevens inzien via uw persoonlijke pagina van Examenblad.nl. U treft daar tevens eerder aan u verzonden berichten aan.

Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via deze site blijft u het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.